Sanatımı vicdanımın buyrukları doğrultusunda dikkat ve özenle yerine getireceğime, hasta ve toplumun sağlığını baş görev sayacağıma, benden hizmet bekleyen kimselerin sırlarına saygılı olacağıma ve onları saklayacağıma, hekimlik mesleğinin onurunu ve temiz töresini sürdüreceğime, meslektaşlarımı kardeş bileceğime, din, milliyet, ırk, siyasi eğilim ya da toplumsal sınıf ayrımlarının görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğime, insan hayatına kesinlikle saygı göstereceğime, baskı altında kalsam bile tıp bilgilerimi insanlık değer ve yasalarına karşı kullanmayacağıma edilmiş bir yeminle tıp doktoru;
“Sağlıklı anneler, sağlıklı bebekler, sağlıklı toplum” ilkesiyle tüm kadınlarımızı sağlıklı ve mutlu kılmak amacıyla çalışmak için  kadın doğum uzmanı;
Kanser hastalarının hastalıkları hakkında bilgilenme hakları, tedavi ihtiyaçları, korkuları, umutları ve yardım gereği nedeniyle de jinekolojik onkoloji uzmanı oldum…

Her kadının erişilebilir, doğru, güncel ve güvenilir tanı, tedavi ve izlem seçeneklerine sahip olması adına mesleğimi sürdürüyorum.