Gebelik ve Doğum

Prof. Dr. Cem Baykal

İnsan hayatının en gizemli, güzel ve heyecanlı evresi kuşkusuz hayatın başlangıcı diyebileceğimiz gebeliktir. Var olmayan, yeni bir insanın hücre düzeyinde oluşmasından, büyüyüp gelişmesine ve nihayet anne karnından çıkma zamanı gelip anne babasıyla tanışmasına kadar geçen ve 40 hafta olarak kabul ettiğimiz süreç annenin de babanın da hayatındaki en güzel süreçtir.

Modern tıbbın öncesinde ilkçağlardan bu yana insanlığın gebelik, doğum, anne ve bebek sağlığı ile ilgili çaba harcadığı düşünülecek olursa belki de tıbbın en tecrübeli dalı da gebelik bilimi yani obstetriktir.

Gebelik testinizin pozitif olduğu andan itibaren doğuma kadar giden süreç -özellikle ilk gebelikte- hayatınızın tamamen değişeceği “tecrübesiz” olduğunuz bir dönemdir. Bu dönemin sağlıklı ve risksiz olarak geçmesi kadar risk ve sorunların zamanında saptanarak önlem ve tedavilerinin uygulamaya konulması da hayatidir.

Gebelik, doğum ve ilgili problemleri konu alan obstetrik; sağlıklı gebelik öncesi dönem, gebelik ve doğum olarak 3 süreci yürütür. Bir Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanının en temel görevi olan bu dal, riskli gebeliklerin izlemi, tedavisi ve korunması için kazandığı başarılarla anne ve bebek ölüm oranlarını dramatik olarak düşürmüş; sağlıklı anne ve bebekler sayesinde sağlıklı toplumun kaynağı olmuştur.

Gebe olarak geçireceğiniz yaklaşık 10 aylık dönemde karşılaşacağınız sorular, sorunlar ve gelişmeler için doktorunuz en yakın arkadaşınız, danışmanınız ve yol göstericiniz olmalıdır. Hatta gebe kalmadan önce başvuracağınız doktorunuz sizi sağlıklı gebeliğe önceden hazırlamaya başlayacak, risklerinizi, eksiklerinizi ve şartlarınızı sizinle değerlendirerek önerilerde bulunacaktır.

Bebeğinizin sağlığı için gerekli göreceği gebelik öncesi vitaminlerden aşılara, gebelik çabanızda şansınızı arttıracak ipuçlarından gereksiz ilaç kullanımı konusundaki önerilere kadar değişik başlıklarda yardımcınız doktorunuz olmalıdır.

Gebelik izlemindeki güzel ve önemli anlar olan; bebeğinizin kalp atışını duymak, cinsiyetini öğrenmek ve hatta ilk kez yüzünü görmek doktorunuzla paylaşacaklarınız arasındadır. Ancak kontrolleriniz dışında bazen sorunların öngörülmesi, saptanması ya da daha ileri tetkik gereklilikleri gibi durumların olası olduğu da açıktır. Gebelik sürecinde annenin ve bebeğin birçok eşlik eden hastalık ve sorunu olabilir. Gelişmeleri takip eden, yenilikleri uygulayabilen ama gereksiz tetkik ve işlemlerden de sizi koruyacak kişi olan doktorunuzla olan karşılıklı güven ve anlayış bu dönemlerde hayatidir.

Bebeğin büyüme geriliğinden annenin hipertansiyonuna, gebelik şeker hastalığından bebekte rastlanabilecek oluşumsal anomalilere kadar geniş bir yelpaze karşısında siz, eşiniz ve doktorunuzun beraber bir ekip şeklinde mücadele edeceğinizi unutmamalısınız.

Bu gerçekler ışığında her türlü gebelik izlemi, sorun tanısı ve tedavisi konusunda ailenizin en yakını olmaya gönüllü olduğumu bilmelisiniz. Bir baba olarak “hayattaki en güzel şey” olarak özetlediğim bu duyguyu sağlıkla, huzurla ve güvenle yaşamanız dileğiyle.